Ekoarkku.fi - Ekologinen, edullinen, palveleva
Hautaustoimisto verkossa
Hautauksesta
Läheisen poismeno

Läheisen poismeno tuo surun lisäksi mukanaan monia käytännön järjestelyjä. Hautauksesta päättäminen on yksi keskeisiä päätettäviä asioita; jos tarpeellista niin hautajaisten protokollaan voit tutustua esim. tästä videolinkistä  
lisäksi lähes kaikilla seurakunnilla on omat nettisivut joilla on kattavat paikkakuntakohtaiset toimintaohjeet eri vaihtoehdoille. 

Järjestelyt 


Järjestelyt voi tehdä itse, tai antaa alan yrityksen hoidettavaksi. Suomessa hautaus maksaa tilaston mukaan keskimäärin 3500 euroa. Suomessa on yli 600 hautaustoimistoa ja 1500 kukkakauppaa, joista osa toimii myös osittain hautausalalla. Lisäksi netin kautta toimii useita hautausalan yrityksiä.

Varattoman/vähävaraisen hautaaminen

Suomessa varattomien hautauskuluista vastaa yhteiskunta, ei hautaustoimisto. Mikäli kyseessä on varattoman vainajan hautausjärjestelyt kannattaa olla ensiksi/heti yhteydessä vainajan kotipaikan sosiaalitoimistoon. Monilla sosiaalitoimistoilla on vuosisopimus jonkun alan yrityksen kanssa, toisilla on rajattu maksu-/tai maksusitoumusjärjestelmä. Syntyy vähemmän väärinymmärryksiä kun aloittaa järjestelyt näin ja asiat etenevät hallitusti.

 
 
Muuta mahdollisesti huomioitavaa

Ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annettu laki muuttui 24.6.2010 lataa tästä lakimuutoksen teksti 


 
Siviilihautajaiset
 
 
Uskonnottomille ja uskontokuntaan kuulumattomille on mahdollista järjestää siviilihautajaiset, jotka omaiset voivat suunnitella hyväksi haluamallaan tavalla.

Siviilihautajaisissa ei ole pakollista kaavaa, ne voidaan rakentaa kuvaamaan vainajan persoonallisuutta vapaamuotoisilla tavoilla. 
                            
Kaikki hautaukset voidaan pääsääntöisesti toimittaa joko arkku- tai tuhkahautauksena.   

 

Arkkuhautaus

Perinteisessä arkkuhautauksessa kukkalaitteet lasketaan yleensä kappelissa (nykyisin usein heti tilaisuuden alussa), tai haudalla siunaustilaisuuden jälkeen. Lisäksi tarvitaan kantajat (yleensä 6 kpl) haudalle kuljettamista ja hautaanlaskua varten. Arkku voi olla myös laskettu hautaan valmiiksi, jolloin hautausseremonia suoritetaan ulkona haudalla.

Yleensä seurakunta hoitaa haudan täytön. Perinteisten puu- ja vain Suomessa suosittujen kangaspäällysteisten arkkujen hinnat Suomessa, mallista ja ostopaikasta riippuen ovat yleensä n. 700 - 1500 eur
. Mikäli tulevalla hautapaikalla on jo hautakivi valmiina pitää sopia aluskiven ja hautakiven siirrosta haudankaivuuta varten. Alan yrityksiä toimii Suomessa useita; Etelä-Pohjanmaalla ja Satakunnassa esim.
www.hautakivisuunnittelu.fi, tai 044-34 34 930.

Tuhkahautaus

Tuhkahautauksessa siunaustilaisuuden jälkeen arkku jää yleensä paikalleen kappeliin.

Tuhkauksen jälkeen tuhka voidaan haudata uurnassa, sijoittaa uurnaholviin, tai sirotella hautausmaalla tätä tarkoitusta varten varatulle alueelle, tai mereen. Uurnan hinta Suomessa on yleensä n. 100 - 300 euroa. Jotkut hautaustoimistot vuokraavat uurnia, myös kertakäyttöistä tuhkapussia ja 25-35 euron hintaisia sirottelu-/kevytuurnia voi käyttää. Osalla seurakunnista on myös ns. vuokra- tai pahviuurnia tuhkan väliaikaiseen säilytykseen.

Yleensä  tuhkahautaus on arkkuhautausta merkittävästi edullisempi vaihtoehto; Suomessa tuhkahautauksia oli v.2012 yli 45% kaikista hautauksista. Esim. Ruotsissa jo lähes 80% on tuhkauksia, Tsekin tasavallassa yli 80%. Aasian maissa lähes kaikki hautaukset ovat tuhkahautauksia.

 
Tausta ja historia

Kuoleman sattuessa korostuvat lähiomaisten tunteet vainajaa kohtaan. Kautta aikojen ihmiset ovat halunneet hoivata rakasta poismennyttä ja osoittaa tunteensa ja kunnioituksensa. Tämä tarve on ilmennyt myös hautaustavoissa.

Tuhkahautaus - ikivanha perinne

Tuhkaus on otettu käyttöön hautaustapana jo hyvin varhaisessa vaiheessa. Tuhkahautaus ja hautaus maahan ovat esiintyneet rinnakkain koko historiallisen ajan; tavat ovat vaihdelleet eri kulttuureissa ja uskonnoissa.

Hautalöydöistä tiedetään että vainajia polttohaudattiin Suomen alueella jo kivikaudella. Pronssikaudella tämä tapa yleistyi laajempaan käyttöön jolloin keraamisia uurnia oli käytössä. Etruskit tuhkasivat vainajansa jo kauan ennen Rooman valtakunnan syntyä ja kätkivät luut pieniin keraamisiin talonmuotoisiin uurniin. Pohjolassa viikingit sovelsivat tätä hautaustapaa ja Intiassa polttohautauksella on vanhat perinteet.

Tuhkahautaus Euroopassa

Heikot hautausmaaolot 1800-luvulla johtivat siihen että tuhkahautausta alettiin voimakkaasti edistää Euroopassa. Kun Louis Pasteur selvitti tautien tartuntamekanismin oli se merkittävä argumentti tuhkauksen puolesta.

Ensimmäinen vainajan tuhkaus varta vasten rakennetussa uunissa tapahtui Italiassa vuonna 1876. Vähitellen kehitettiin tuhkausuuneja jotka täyttivät eettiset, ympäristölliset ja taloudelliset vaatimukset.

Tuhkahautaus Suomessa

Suomeen perustettiin 1889 yhdistys edistämään tuhkahautausta. Kesti kuitenkin vuoteen 1926 ennen kuin ensimmäinen krematorio aloitti toimintansa Hietaniemessä Helsingissä. Hietaniemen krematorio on maan vanhin ja suurin. Sitä ylläpitää Krematoriosäätiö r.s. Tänä päivänä krematorioita on maassamme 22 kpl; uusia on rakenteilla Kokkolaan, Tampereelle ja Rovaniemelle. Tuhkahautaus on yleistynyt ja on PK-seudulla vallitseva hautaustapa (tuhkahautausprosentti on noin 80). Koko maan tuhkausprosentti on yli 41% ja jatkuvassa kasvussa.

 

Tänä päivänä tuhkahautauksen puolesta puhuu se, että se on kaunis ja eettinen hautaustapa joka tehdään Suomessa pieteetillä, vainajaa ja omaisia kunnioittaen. Se myöskin säästää resursseja: se on halvempi kuin arkkuhautaus ja hautausmaaksi tarvittavaa kallista pinta-alaa tarvitaan vähän. Tuhkaus suojaa eläviä mahdollisilta tartuntavaaroilta. 

 

Hautauslupa

Hautausluvan saa vainajaa viimeksi hoitaneelta lääkäriltä tai patologilta. Yleensä ainakin kaupunginsairaalat toimittavat hautausluvan suoraan ao. seurakunnalle, mikäli vainaja on paikkakuntalainen. Usein hautauslupa tulee mukaan vainajaa noudettaessa.

 

Hautauslupa on todistus siitä, että hautaamiselle ei ole juridisia esteitä. Ilman hautauslupaa arkkuhautausta, tai tuhkausta, ei voi  suorittaa. Hautausluvan saaminen voi joskus tapauskohtaisesti kestää useita päiviä, tai pidempäänkin.

 

Hautauslupaa ei kuitenkaan tarvita heti. Sen puuttuminen ei ole  este asioiden hoitamisen aloittamiseksi. Hautauslupa on kuitenkin toimitettava ennen hautausta  siihen seurakuntaan, jonka hautausmaalle vainaja haudataan, sekä tuhkahautauksessa siihen seurakuntaan/krematorioon jossa tuhkaus toimitetaan.

 

Yhteys seurakuntaan

 

Ennen yhteydenottoa seurakuntaan on hyvä neuvotella omaisten kesken esim. seuraavista asioista;

►mille hautausmaalle vainaja aiotaan haudata
► mille hautapaikalle hautausmaalla
► mikä hautauspäivä olisi sopivin (huomioi, että yleisin hautauspäivä on ruuhkainen lauantai; kaikki muutkin viikonpäivät sopivat, tuhkaushautauksessa erityisesti).
► hautauksia ei yleensä suoriteta joulu- ja juhannusaattona, loppiaisena, pääsiäislauantaina, helatorstaina eikä juhlapyhinä
► missä kappelissa, tai vastaavassa paikassa hautausseremonia järjestetään
► mahdollisen muistotilaisuuden aika ja paikka
► ota yhteys vainajan asuinpaikan seurakunnan kirkkoherranvirastoon, tai siihen seurakuntaan jonka hautausmaalle vainaja haudataan

Seurakuntaan tulee ottaa yhteyttä siinäkin tapauksessa, että kirkollista siunaamista ei toimiteta, siksi, että Suomessa yleensä seurakunnat hallinnoivat yleisiä hautausmaita. Voi ottaa yhteyttä myös eri yhdistyksiin, jotka välittävät hautapaikkoja ja opastavat siviilihautajaisten järjestelyissä.          
              

 

Seurakunnassa sovitaan mm seuraavista asioista:

hautustapa
► pappi, kanttori mahdolliset seurakunnan maksullisten tilojen varaukset
► siunaustilaisuuden aika ja paikka
► hautapaikka (yleensä maksullisia)
► siunaustilaisuus (haudalla, kappelissa, kirkossa)
►soitettavat virret

Valitse arkku, uurna ja tarvitsemasi palvelut

Alan liikkeen hoitamiin kuljetuksiin sisältyy yleensä vainajan asettaminen arkkuun ja pukeminen. Tämän voi hoitaa myös itse; ostaa arkun, suorittaa vainajan arkkuun laiton ja myös kuljetukset, mikäli siihen sovelias ajoneuvo on käytettävissä; kun toimitaan hyvän maun ja normaalin soveliaisuuden puitteissa mitään juridista estettä toimia näin ei ole.

Arkun voi myös eräin edellytyksin valmistaa itse. Suomen Hautaustoiminnan Keskusliitto ry:n sivuilta löytyy arkuille ja uurnille astetut suositukset, ks

www.shk.fi.

Kuljetusten hinta vaihtelee; yleisesti alkaen 125 - 250 euroa, lauantaisin joillakin yrittäjillä  on korotettu taksa. Saattaa myös käydä niin, että jos arkkua ei ole ostettu samalta yrittäjältä, myöskään kuljetus erikseen ei onnistu, ei ainakaan helposti. Alalla toimii myös hautaustoimistoista riippumattomia vainajien kuljetusliikkeitä.

 

Kuljetuksia tarvitaan vain yksi silloin kun vainaja laitetaan arkkuun esim. sairaalassa ja kuljetetaan hautausmaalle jossa siunaustilaisuus pidetään ja jonne hänet haudataan. Tuhkahautauksessa on huomioitava, että hautausmaalla täytyy olla krematorio, muutoin vainajan kuljetus krematoriolle ja tuhkan kuljetus hautausmaalle saattavat vaatia omat kuljetuksensa.  

Vainajan tuhkaa/uurnaa krematoriolta noudettaessa on pyydettäessä todistettava henkilöllisyys ja ilmoitettava minne vainaja pysyvästi haudataan/tuhkan loppusijoituspaikka.                           

Kukat, muistokirjoitus, pitopalvelu, kutsut

Muita muistettavia asioita, mikäli järjestetään/halutaan, saattavat olla kukat, pitopalvelu, lehti-ilmoitukset ja hautakivi tai uuden kaiverruksen teko vanhaan hautakiveen.

Kaikissa hinnoissa on isoja vaihteluita - lehti-ilmoitus 300-1000 euroa, pitopalvelut 20-50 euroa/hlö, hautakivet 1000 - 10000     euroa. Kuolinilmoituksen voi nykyään tehdä myös netin kautta - ilmaiseksi 
www.surujakuolema.fi      
       
                                                 

Perunkirjoitus

Perunkirjassa tulee ilmetä mm. varat, velat ja saatavat. Perunkirja on toimitettava verottajalle viimeistään kolmen kuukauden kuluttua vainajan kuolinpäivästä. Tarvittaessa tähän voi verotoimisto anomuksesta myöntää lisäaikaa. Useimmat sosiaalitoimistot edellyttävät perunkirjan olemassaoloa ennen hautausavustuksen maksamista. Jatkoaikaa voi saada perustelluin syin, esim. laaja suku, hajallaan olevat perilliset,  tai laaja omaisuus jne. Perunkirjan tekeminen maksaa yleensä alkaen 300 euroa. Kannattaa tiedustella perunkirjan tekemistä esim. omasta pankista.

Muuta

Yllä mainitut asiat, luvut ja ohjeet on viitteellisiä, eivät sanatarkasti otettavaa ohjeistusta, tai kehoituksia toimia määrätyllä tavalla. Jokainen toimii haluamallaan tavalla ja vastaa itse toimistaan. Lisätietoa hautauksesta saa oman paikkakunnan seurakunnilta ja löytää netistä esim. hakusanoilla hautaus/hautaaminen/ hautaustoimisto/arkku/perunkirjoitus jne. 

 

Ekoarkku.fi
Tuotteet
Hinnasto
Tilauslomake
Hautauksesta